07132236380


خدمات مشتری

درباره ما

پوشش زنان در ایران باستان همیشه سبک و اسلوب خاصی داشته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پوشش تمام بدن در دوره‌های مختلف تاریخی چه نزد زنان و چه نزد مردان در ایران یک حقیقت بوده‌است و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به سر نمی برده‌اند.
برخی معتقد هستند که این پوشش کامل و آراسته به نوعی ریشه به وجود آمدن حجاب در دنیا است.
ویل دورانت معتقد است نقش پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته‌است که می‌توان ایران را منشاء اصلی پراکندن حجاب در جهان دانست.
دائرةالمعارف لاروس نیز به وجود حجاب زنان در ایران باستان اشاره می‌کند. در تفسیر اثنی عشری چنین آمده‌است: «تاریخ نشان می‌دهد که حجاب در فرس (فارس) قدیم وجود داشته‌است.»
از این رو مجموعه تولیدی عفاف ایرانی در سال 1387 با هدف تولید و ترویج پوشاک حجاب بانوان وارد بازار گردید تا با در اختیار داشتن تیم طراحی متخصص و توانا پس از تحقیق و مطالعه برترین نوع پوشاک حجاب را با توجه به نیاز روز جامعه و درخور نام و شخصیت یک بانوی ایرانی تولید و ارائه نماید.
بیشتر زمینه فعالیت عفاف ایرانی تولید چادر، مقنعه، شال، و روسری می باشد که با توجه به کیفیت و طرح های زیبا و به روز توانسته ایم حجم گسترده ای از استان های کشور عزیزمان را زیر پوشش خود در آوریم و در چشم اندازه آینده به صادرات این فرهنگ غنی ایرانی به کل کشور های جهان می اندیشیم.