07132236380


خدمات مشتری

اسامی نمایندگان گروه تولیدی پوشاک عفاف ایرانی در کشور

 شماره تماس جهت اخذ نمایندگی - یونسی : 09175598295    محمدی : 09017123585 

1.آقای غلامرضا رضاییمرودشت خیابان انقلاب پاساژ آزادی - فروشگاه چادر رضایی2.خانم  یعقوب زاده فسا  فروشگاه عفاف و حجاب مه پوش 
3.آقای سجاد سلیمی پوربرازجان بازار سرپوشیده شمالی - پاساژ نادری - طبقه همکف4.خانم قاسمی نژاد دارابجنت شهر -بلوار امام خمینی- پارچه سرای کرشمه